"ข้อมูลน่ารู้ ก่อนไปญี่ปุ่น"

          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อท่องเที่ยวและพำนักไม่เกิน 15 วันไม่ต้องขอวีซ่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์จะพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพำนักที่ญี่ปุ่นนานกว่า 15 วัน
หากประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า โดยยื่นได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่นที่กรุงเทพหรือที่สาขาต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น

11 สาขาทั่วประเทศ 

http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/

ศูนย์ยื่นวีซ่าญี่ปุ่นด้วยตนเองนั้นได้ที่

กรุงเทพฯ: (สถานที่ทำการใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 9
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เวลาทำการ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) 
การยื่นใบคำร้อง 
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
การรับหนังสือเดินทางคืน 
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08 : 30 น. – 18 : 00 น.
*ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี

หมายเลขโทรศัพท์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)   :  02-251-5197 ถึง 8

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อศูนย์ยื่นฯทุกท่าน จำเป็นต้องทำการแลกบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรพนักงาน ฯลฯ เพื่อเข้าอาคาร โดยเป็นเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของอาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ 

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved