เที่ยวคาวานาริตะ  ( รหัสกรุ๊ป :  KNR 01 )

28,900 ฿

HIGHLIGHT

  • หุบเขาโอวาคุดานิ

  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

  • นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค

  • ซากะมิโกะ

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

Day 2 สนามบินนาริตะ – โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 

         - นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ                                       ( Have Lunch and Dinner )

  • โรงแรม KAWAGUCHIKO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3​ ​    หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค – ซากะมิโกะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ หรือ ย่านฮาราจูกุ

                                                               ( Have Breakfast , Lunch , Dinner  )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  ( Have Breakfast )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5​ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง                          ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved