เที่ยวโอซาก้า  ( รหัสกรุ๊ป :  OSA 01 )

25,900 ฿

HIGHLIGHT

  • สะพานโทเง็ตสึเคียว

  • สวนป่าไผ่

  • วัดน้ำใส คิโยมิซุ

  • ศาลเจ้าเฮอัน

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติคันไซ

Day 2 สะพานโทเง็ตสึเคียว – สวนป่าไผ่ - วัดน้ำใส คิโยมิซุ - ศาลเจ้าเฮอัน      ( Have Lunch and Dinner )

  • โรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3​ อิสระท่องเที่ยวย่านช้อปปิ้งที่เมืองโอซาก้า(ไม่มีรถบัสบริการ)    ( Have Breakfast and Lunch )

  • โรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์    ( Have Breakfast )

  • โรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5​ สนามบินนานาชาติคันไซ – สนามบินดอนมือง     ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved