เที่ยวนาริตะ  ( รหัสกรุ๊ป :  NRT 01 )

HIGHLIGHT

  • โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

  • นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ

25,900 ฿

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

Day 2 สนามบินนาริตะ  – โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต        ( Have Lunch and Dinner )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3​ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวันที่เมืองนาริตะ โดยรถบัสโรงแรม    ( Have Breakfast and Lunch )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์    ( Have Breakfast )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า

Day 5​ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง     ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved