เที่ยวโอซาก้านาโกย่าโตเกียว  ( รหัสกรุ๊ป : OSTYO )

35,900 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • ศาลเจ้าสุมิโยชิ

  • วัดอาซากุสะ

  • ไร่ชานิฮอนไดระ

  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

  • วัดโทไดจิ

  • มิตซุยเอ้าท์เล็ต

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ  

Day 2 สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)- ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ซูจิ

        ( Have Breakfast )

  • โรงแรม  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 วัดโทไดจิ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ  ( Have Breakfast )

  • โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ไร่ชานิฮอนไดระ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ( Have Breakfast , Lunch , Dinner )

  • โรงแรม KAWAKUCHIKO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ 

       ( Have Breakfast and Dinner )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง   ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved