เที่ยวนาโกย่า  ( รหัสกรุ๊ป :  OSN 01 )

31,900 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • ปราสาทโอซาก้า

  • วัดคินคะคุจิ

  • ศาลเจ้าเฮอัน

  • สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ

  • ปราสาทกุโจฮาจิมัง

  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

Day 2 สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ปราสาทโอซาก้า –ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ซูจิ  ( Have Lunch )

  • โรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าเฮอัน - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ   ( Have Breakfast and Lunch )

  • โรงแรม NAGOYA HOTEL

  • โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ปราสาทกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า - อาคารรัฐบาลเก่าทาคายาม่า จินยะ  

( Have Breakfast , Lunch , Dinner)

  • โรงแรม YUKAI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 ศาลเจ้าอสึตะ - อิออนมอลล์ – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ –สนามบินดอนมือง

( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved