เที่ยวนาโกย่าโตเกียว  ( รหัสกรุ๊ป : NGTYO )

33,800 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

  • เมืองเก่าทาคายาม่า​

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัค

  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

  • วัดอาซากุสะ 

  • หมู่บ้านเยอรมัน

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ 

  • โรงแรม NAGOYA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2 ปราสาทกุโจฮาจิมัง– หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –เมืองเก่าทาคายาม่า -             อาคารรัฐบาลเก่าทาคายาม่า จินยะ – ถนนนาวาเตะ ( Have Breakfast and Lunch )

  • โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค ( หรือ เทศกาลชมดอกซากุระ หรือ      ลานสกีฟูจิเท็น ) – หุบเขาโอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ( Have Breakfast , Lunch , Dinner )

  • โรงแรม KAWAKUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ หรือ ย่านฮาราจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน  ( Have Breakfast and Dinner )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง    ( Have Breakfast  )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved