เที่ยวนาโกย่า  ( รหัสกรุ๊ป :  NGO 02 )

28,500 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • ศาลเจ้าอสึตะ

  • วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน

  • ย่านช้อปปิ้งโอสุ

  • ปราสาทนาโกย่า

  • สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์   ( Have Dinner )

  • โรงแรม NAGOYA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2 วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – ปราสาทนาโกย่า – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

        - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ   ( Have Breakfast and Lunch )

  • โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 ท่องเที่ยวอิสระเต็มวันที่เมืองนาโกย่า ( ไม่มีรถบัสบริการ )    ( Have Breakfast )

  • โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ศาลเจ้าอสึตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ - สบามบินดอนเมือง              ( Have Breakfast  )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved