เที่ยวนาโกย่า  ( รหัสกรุ๊ป :  NGO 01 )

31,900 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • ปราสาทกุโจฮาจิมัง

  • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

  • เมืองเก่าทาคายาม่า ​

  • ย่านช้อปปิ้งโอสุ

  • สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะศาลเจ้าอสึตะ

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์   ( Have Dinner )

  • โรงแรม NAGOYA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 2 ปราสาทกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –เมืองเก่าทาคายาม่า – อาคารรัฐบาลเก่าทาคายาม่า จินยะ

         ( Have Breakfast, Lunch, Dinner )

  • โรงแรม YUKAI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต –สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ

          ( Have Breakfast and Lunch  )

  • โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ศาลเจ้าอสึตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ - สบามบินดอนเมือง              ( Have Breakfast  )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved