เที่ยวคาวาโตเกียวนาริตะ  ( รหัสกรุ๊ป :  KTN 02 )

29,900 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • ชมเมืองเก่า ซาวาระ

  • สักการะพระยืนอุชิคุไดบุสึ

  • ชมวิวภูขาสึคุบะ

  • วัดอาซากุสะ

  • ไหว้พระที่ศาลเจ้าเมจิ

  • เที่ยวชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

Day 2 สนามบินนาริตะ – ชมเมืองเก่า ซาวาระ – สักการะพระยืนอุชิคุไดบุสึ

        – ช้อปปิ้งเอมิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท                         ( Have Lunch and Dinner )

  • โรงแรม TSUKUBA MARROAN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 ชมวิวภูขาสึคุบะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ       ( Have Breakfast and Lunch )

  • โรงแรม TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ไหว้พระที่ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์  –เที่ยวชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน            ( Have Breakfast and Dinner )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5​ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง     ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved