เที่ยวคาวานาริตะ  ( รหัสกรุ๊ป :  KNR 02 )

28,900 ฿

HIGHLIGHT

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

  • ชมเมืองเก่า ซาวาระ

  • สักการะพระยืนอุชิกุไดบุซึ

  • ภูเขาสึคุบะ

  • วัดอาซากุสะ

  • หมู่บ้านเยอรมัน

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

Day 2 สนามบินนาริตะ – ชมเมืองเก่า ซาวาระ – สักการะพระยืนอุชิกุไดบุซึ  – ช้อปปิ้งเอมิ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท           ( Have Lunch and Dinner )

  • โรงแรม TSUKUBA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3​ ​  ภูเขาสึคุบะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ หรือช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ  – หมู่บ้านเยอรมัน                   ( Have Breakfast , Lunch , Dinner  )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์    ( Have Breakfast )

  • โรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5​ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง     ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved