เที่ยวซัปโปโร  ( รหัสกรุ๊ป :  SAP 01 )

34,800 ฿

HIGHLIGHT

  • โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ

  • ริมคลองโอตารุ

  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

  • โรงงานเครื่องแก้ว

  • สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน

  • หุบเขานรกจิโกคุดานิ

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็ม

Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินชินชิโตเสะ

Day 2 สนามบินชินชิโตเสะ –โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ– ริมคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ – โรงงานเครื่องแก้ว           ( Have Lunch and Dinner )

  • โรงแรม LAKE TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3​ ทะเลสาบโทยะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกคุดานิ –ช้อปปิ้งย่านทะนุกิโคจิ    ( Have Breakfast )

  • โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4​ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน  (ไม่มีรถบัสบริการ)  ( Have Breakfast )

  • โรงแรม SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5​ สนามบินชินชิโตเสะ – สบามบินดอนเมือง       ( Have Breakfast )

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved