แพ็กเกจโรงแรมพร้อมตั๋วเครื่องบิน

OSAKA

NAGOYA

SAPPORO

FUKUOKA

TOKYO / NARITA

OKINAWA

LOW COST AIRLINE
FULL SERVICE AIRLINE

Lowcost airline

+Hote 3ดาว 3คืน

ราคาเริ่มต้นที่

17,900 - 22,900 บาท

Fullservice airline

+Hote 3ดาว 3คืน

ราคาเริ่มต้นที่

24,900 - 35,900 บาท

Lowcost airline

+Hote 4ดาว3คืน

ราคาเริ่มต้นที่

19,900 - 26,900 บาท

Fullservice airline

+Hote 4ดาว 3คืน

ราคาเริ่มต้นที่

29,500 - 37,900 บาท

หมายเหตุ

1. ราคานี้สำหรับลูกค้าเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

2. เงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาชำระเงินมัดจำ 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด และจ่ายส่วนที่เหลือหลังจากทำการมัดจำภายใน 15 วัน

3. ราคานี้ต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 เดือนหากตำ่กว่า 10 เดือนอาจมีการปรับค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามกับทางบริษัทได้โดยตรง

4. ราคาค่าที่พักไม่รวมอาหารเช้า

NTT Japan Vacation Service CO.,LTD. 834, 834/1 ซ.20 มิถุนา แยก13 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เวลาทำการ : 09.30 น.- 17.30 น. โทร : 02-690-5821 แฟกซ์ : 02-690-5849  E-mail : nttbkk@gmail.com​

ใบอนุญาตท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08668

Copyright (c) 2016 - 2018 NTT JAPAN VACATION SERVICE Co.,Ltd. All Rights Reserved